TPSulp 27

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Ancient city Pompeii > TPSulp 27

Dating

No information available.

Text

[L(ucio)] Vitellio f(ilio) Messalla Vipstano Gallo co(n)s(ulibus) / pr(idie) Nonas Sept(embres) / L(ucius) Faenius Eumenes scripsi mihi convenisse / cum C(aio) Sulpicio Fausto finiendae controversi/ae caus{s}a quae mihi cum eo est qua de re ultro / citro cognitores a nobis dati sunt me id vadimo/nium quod Sulpici cognitor cum cognitore meo / Romae haberet [re]mittere et quod is C(aius) Sulpicius / Faustus eo nomi[ne] iudicatum solvi / satis dedit acceptam stipulationem ei facere / ideo / si Ti(berius) Iulius Spo[r]us [vadi]monium quod ei cum L(ucio) / F[a]en[io] Thallo cognitore meo K(alendis) Novembr(ibus) / primis Romae in foro Aug(usto) ante statuam Cn(aei) / Senti Saturnini triumphalem hora tertia // HS L(milia) numm[um 3 deseru]erit ne/[minem] ex ea caus{s}a cum Ti(berio) Iulio Sporo aut / cum sp[on]sore eius acturum aut a quo eorum / [petituru]m exacturumque quid esset si ad/[versus] ea quid factum er[i]t quanti ea res erit / [t]antam [pecun]iam dari stipulatus est C(aius) / [Sulpicius Faustu]s / sppondi L(ucius) / [Faenius Eume]nes / qu[od]q[ue C(aius) Sulpi]cius Faustus eo [n]omine quo de / a[gitur iudi]catum solvi satis dedit in/terrogante eo me [ei] acceptam stipu/lationem fecisse / actum Putol{l}is // [L(ucio) Vite]llio filio Messalla Vip[st]ano Gallo co(n)s(ulibus) / [pr(idie) No]nas Septembres L(ucius) Faenius Eumenes scri/[psi mihi] convenisse cum C(aio) Sulpicio Fausto / [finiendae] controversiae caus{s}a quae mihi / [cum eo est q(ua)] d(e) r(e) ultro citro cognitores ab(!) nobis / [dati sunt m]e id vadimonium quod Sulpici / [cognitor cum] cognitore meo Romae haberet / [remittere et quo]d is C(aius) Sulpicius Faustus eo nomine / [iudicatum solvi] s[at]is dedit acceptam stipulatio/[nem ei facere] ideo si Ti(berius) Iulius S[p]orus / [vadimonium q]uod ei cum L(ucio) Faen[io] Thall[o] // ]A[3] / [3]S[3]cis / [ // co[g]n[itore m]eo K(alendis) N[ovembribus primis Romae] / in f[oro A]ugusto ante s[tatuam Cn(aei) Senti Saturnini] / triumphalem hora tertia [HS] L(milia) est [deseruerit] / neminem ex ea caus{s}a cum Ti(berio) Iulio Sp[oro] / aut cum sponsore eius acturum aut [a quo] / eorum petiturum exacturumque quid [e]sse / si adversus ea factum erit quanti ea res erit tant[am] / pecuniam dari stipulatus est C(aius) Sulpicius Faustus / spopondi L(ucius) Faenius E[ume]n[es] / quodque C(aius) Sulpicius Faustus eo nomine q(uo) de agitur / iudicatum solvi m[ihi] sa[tis d]e[d]it interrogante / eo me ei accept[am stipul]ationem facere / actum Puteolis