TPSulp 25

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Ancient city Pompeii > TPSulp 25

Dating

No information available.

Text

Denuntiatum // C(aio) Iulio Pruden[ti] / uti homines // Hyginum et Hermen / [in potestate sua haberte] // In iure apu L(ucium) Clodium Rufum / duumvirum C(aius) Sulpicius / Cinnamus inter[rogavit C(aium) Iuli]um / Prudentem esse[ntne homin]es / Hyginus et Herm[e]s [q(uibus) d(e) a(gitur) ei]us et in / potestate eius / C(aius) I[u]lius Prudens respondit homines / Hyginum et Hermen q(uibus) d(e) a(gitur) suos / [[suaque im(!) potestate [es]se]] / ibique C(aius) Sulpicius Cinnamus denunti/avit C(aio) Iulio Prudenti uti Hyginum / [e]t Hermen q(uibus) d(e) a(gitur) in potestate sua // haberet eosque Romae exhiberet / quod diceret ad cog[ni]tionem iudicis / qui inter se et eum futurus esset / de credito suo pertinere / desideranti C(aio) Iulio Prudenti verba / edita sunt / actum Putolis Nonis Februar(iis) / Nerone Claudio Caesa[re] Aug(usto) [Germ]anico / L(ucio) Antistio Vet[e]r[e] co(n)s(ulibus) // Sex(ti) Laeli Maximi / L(uci) Stlacci Crescenti[s] / Q(uinti) Aroni Flacci / D(ecimi) Marci Celadi / M(arci) Herenni Frugi / M(arci) Antoni Fausti / C(ai) Nummi Fortun[a]/ti / Q(uinti) Paconi Grapti / A(uli) Cas[trici 3]VD[ // In [i]ure [ap]u L(ucium) Clodium [Rufum d]uumvirum / C(aius) Sul[picius Cinnam]us inte[rrogav]it C(aium) Iu[liu]m P[ru]/[dentem essen]tn[e] hom[ines Hygi]nu[s et] Hermes / [q(uibus) d(e) a(gitur) eius et i]n [potesta]t[e] eius / C(aius) [Iulius Prudens] re[spo]ndi[t ho]mines Hyginum / [et Herm]en [q(uibus) d(e)] a(gitur) suos [[sua[que in] potestat[e]]] esse / [ibi]q[ue C(aius) Sulpi]ciu[s Cin]namu[s d]enuntiavit / C(aio) Iul[io Prude]nti uti Hyginum et Hermen / q(uibus) d(e) a(gitur) [in potes]tate sua ha[be]ret eosque / Roma[e e]xhiberet quod diceret ad cogniti/onem [i]udicis qui in[t]er se et eum futurus / esset [de credito suo p]ertinere / desidera[n]ti C(aio) I[ulio Prude]nti [verb]a edita sunt / a[ct]um [P]ut[eo]l[is N]on[is Febru]ar(iis) / Nerone Claudio Ca[esare Aug(usto)] Germanico / L(ucio) An[t]istio Ve[t]e[re] co(n)s(ulibus)