Libitina Libitina

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Pozzuoli > Libitina Libitina

Dating

No information available.

Text

[De munere publi]co libitin[ario] // de]cesser(it) gratuita haec / [praestantur 3 intra fines colo]n(iae?) sublat(um) et at ustrin(am) per/[3] sin autem praestar(e) sibi / [3]nt q(uanti) praestantur tanti ei / [3 pro oper(is?) sin]g(ulis) in m(ilia) p(assuum) sing(ula) dum ne ultr(a) / [m(ilia) p(assuum) 3]r pro ustor(e) d(are) (!) HS IIII n(ummum) aut / [si ultra volet 3 pro] mercen(nario) HS X n(ummum) utr(o) eor(um) mall(et) ut / [3]mer() fuer(it) decesser(it) prae/[stare 3 qui funus facie]t curabitve pro sing(ulis) / [oper(is) HS 3 d(are) d(ebeto)] / [3] manc(eps) omnia quae ad / [3] mai(us) HS XX n(ummum) pro ara / [3] asses sing(ulos) pro oper(is) / [sing(ulis) 3 dum] ne ultr(a) m(ilia) V HS LV n(ummum) / [3 pro o]per(is) sing(ulis) dum ne ul/[tr(a) m(ilia) 3] / [3] sive suis sive manc(ipis) / [6] / [3] HS XXIV n(ummum) pro chalc/[idico 3]a min(us) HS VIII n(ummum) pro / [3] n(ummum) aut si ultr(a) volet / [3 curro(?)] suo utetur usq(ue) ad / [3 pro o]per(is) sing(ulis) in m(ilia) p(assuum) HS XX / [n(ummum) d(are) d(ebeto) 3]is lign(is) grem(is) sar/[ment(is?) 3] / [3 t]antund(em) praestar(e) / [d(ebeto) 3 effe]rri volet tum / [3] HS VIII n(ummum) / [3 q]uantum in ipsius / [3 e(ius)] r(ei) c(ura) e(sto) idem praest(are) d(ebeto) / [3 ef]ferend(um) curato et / [3 si quis cadaver proieceri]t tum is mancipi // sociove eius quotienscumq(ue) proiecer(it) in sing(ula) cadavera HS LX n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are) deq(ue) ea r magistrat(us) recipe/ratorium iudicium e lege colon(iae) cogito / oper(ae) quae ad eam r(em) praeparat(ae) er(unt) ne intra turrem ubi hodie lucus est Libit(inae) habitent laventurve ab h(ora) I / noctis neve veniant in oppid(um) nisi mortui tollend(i) conlocand(i)ve aut supplic(i) sumend(i) c(ausa) dum ita / quis eor(um) veniat quotiens oppid(um) intrab(it) in oppid(o)ve erit ut pilleum color(atum) in capit(e) habea{n}t et / dum ne quis eor(um) maior ann(orum) L minorve ann(orum) XX sit nve v[a]let(udinarius) nve luscus nve manc(us) nve clodus / nve caec[us] nve stigmat(ibus) inscript(us) sit et ne pauciores manceps oper(as) habeat quam XXXII / qui supplic(ium) de ser(vo) servave privatim sumer(e) volet uti is qui sumi volet ita supplic(ium) sumet si in cruc(em) / patibul(o) agere volet redempt(or) asser(es) vincul(a) restes verberatorib(us) et verberator(es) praeber(e) d(ebeto) et / quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt verberatorib(us)q(ue) item carnif(ice) HS III d(are) d(ebeto) / quot(iens) supplic(ium) magistrat(us) public(e) sumet ita imperat(o) quotienscumq(ue) imperat(um) er(it) praestu esse su(p)/plicium sumer(e) cruces statuere clavos picem ceram candel(as) quaeq(ue) ad eas res opus erunt red(emptor) / gratis praest(are) d(ebeto) item si unco extrahere iussus erit oper(a) russat(a) id cadaver ubi plura / cadavera erunt cum tintinnabulo extrahere debebit / quot(iens) ui(s)q(uis) ex is rebus qu h(ac) l(ege) utiq(ue) praeber(e) o(portebit) praeber volet denuntiat(o) denuntiat(um)ve cura/to manc(ipi) eius public(i) sociove eius eive ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) aut s(i) is praesens non erit ad eum loc(um) / quem libitinae exsercend(ae) gratia conduct(um) constitut(um)ve habeb(it) quo die quoq(ue) loc(o) quam/que{m} rei praeberi volet et (!) ita denuntiat(um) erit tum is manc(eps) sociusve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) / p(ertinet) ei qui primum denuntiaver(it) et deinceps reliquis ut quisq(ue) denuntiaver(it) nisi si funus / decurion(is) funusve acervm denuntiat(um) erit cui prima curand(a) erint reliquor(um) autem fu/nerum ordo servand(us) omnes{q} res quae ex h(ac) l(ege) praestand(ae) erunt mitter(e) praeber(e) quae praeb(endae) (!) / suspendiosum cum denuntiat(um) erit ead(em) hora dissolvend(um) tollend(um) curato item servm / servamve si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato si post X poster(a) d(ie) a(nte) h(oram) II / si per manc(ipem) sociumve eius eumve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) mora fuerit quomin(us) oper(as) aliasve res / quas h(ac) l(ege) eum mittere utiq(ue) praeber(e) oporteb(it) mittat praebeatve tum is qui funus faciet cu/rabitve eas res praebend(as) sin(e) d(olo) m(alo) locato quot ita praebend(um) locaver(it) is (!) conduxer(it) ususq(ue) er[it] / ob eam r(em) ei qui id public(um) exserceb(it) neque dare neq(ue) praestar(e) debet(o) quanto plur(is) locatum [con]/ductumve fuerit manc(eps) sociusve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) ei alter(um) tantum [3] / conduxer(it) praestar(e) debeto damnasq(ue) e(sto) dar(e) deq(ue) ea re magistrat(us) reci[peratorium iu]/dicium e lege colon(iae) cogito / quod publice iussu magistrat(us) denuntiat(um) erit legeq(ue) caut(um) erit u[t 3] / debeat si ita factum non erit ei magistrat(us) multam dicito [HS 3 eius multae] / earumve multarum pigneris captio exactioq(ue) esto [3 et in aerarium coloniae] / per quaestoribus(!) inferendum curato // Si quis alius praeter manceps soci[usve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) eas res de quibus h(ac) l(ege)] / comprehensum est ante denunti[at(ionem) praebend(as) conduxer(it) is qui locaver(it) mancipi] / HS C n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are) item qui conduxerit eid(em) [manc(ipi) sociove eius eive ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) HS 3 n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are)] / deq(ue) is multis magistratus iudicia [reciperatoria e lege colon(iae) cogito] / si controversia erit colonus qui sit a[ut incola 3 aut eorum cuius libertus] / libertave aut concubina eorumve cui[us 3] / pertineant quod ex h(ac) l(ege) petitur is qui fu[nus faciet curabitve 3] / re et omnibus iustis permitti magistra[tus 3 in] / ea causa esse quae h(ac) l(ege) except(a) est duplum eum [3 dare solvere sa]/tisve facere iubeto eiusq(ue) multae pignus ca[pere ei liceto] / manceps ne plures socios eos d(e) quib(us) id negot(ium) ger[itur habeat quam 3] / curato si plures esse dicentur is qui aget si vole[t licet ei ad reciperatores aut iu]/dicem ire de hac re reciperatores iudexve detur [3 de quibus h(ac) l(ege) com]/prehens(um) [e]st formulaq(ue) ab eo qui i(ure) d(icundo) pra(e)erit consti[tut 3 inter redem]/ptor(em) praedesve heredesve cuius eorum et colon(um) colo[n(iae) 3] / qui d(e) e(a) r(e) h(ac) l(ege) ageret herediq(ue) eius alia HS X d(amnas) d(are) e(sto) / mancipi s[oci]ove eius ive ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) haec gratuit(a) praesta[ntur 3] / et cell[am fu]neream sunt item lignaria quae ante hunc die[m 3 qui] / libit[inae e]xsercendae prae(e)rat / man[ceps ha]nc legem propositam habeto eo loco quem eius rei [exsercendae] / gr[atia cond]uct(um) constitutum habebit u(t) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit) / si [quid adversus h(anc)] l(egem) manc(eps) sociusve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) [a(gitur)] p(ertinet) fecerit itave qui[d non fe]/[cerit 3]ta ab eo capite comprehens(a) tum is in res sing(ulas) in aerar(ium) co[lon(iae)] / [multam inf]erre debeto HS C n(ummum) earumq(ue) multarum magistratu(u)m pign[eris] / [captio exacti]oq(ue) esto