EAOR 1, 43

Home > Europe > Italy > Lazio > Provincia di Roma > Ancient city Rome > EAOR 1, 43

Dating

No information available.

Text

]ali[3]P[3] / [3]lla Valeri C[res]c[e]ntis Vicenn[3] / [3] Iulia Taria Strat[o]nice Laber[i 3]mana[3] / [3]nia [3]ana Ulpi Pompeia[ni] Domitia Flaccill[a] Ulpi Antonin[i 3] / [3]vellia Caesenni Servili [3] / [3]ta [3]a Cornelia Asiana Nummi Faustiniani C[l(audia) D]ryantilla Platonis Corneli Optat[i 3 e]questres Iulia Suem[ia Vari Marcelli 3] / [3] Virbiana [F]lavi Drusiani Caesennia Tusidiana Livi Rogati Claudia [Val]entina Aquili Agre[stis 3]elia Flaviana Tarroni [3] / [3] Campani trib(uni) Octavia Athenais Flavi Clementis trib(uni) Semproni[a Sp]oletina Corneli Fel[icis 3]ati trib(uni) Maria Passen[ia 3] / [3]i primi pil(i) Aelia Gemellina Armeni Iuliani Antonia Tironilla Iuli Max[imi A]elia Marciana Cossin[i 3]tri [[3]]tern[3] / [3]a eodem more per easdem matronas habita item XVviri s[ortiti] sunt de praesessio[ne ludorum 3 tes]seris in urnam co[mmissis 3] / [3]anus pr(aetor) Aiacius Modestus Ofilius Macedo Nonius Arriu[s M]ucianus [3] Pompeius Rusonianu[s mag(ister) 3] Cassius Pius Marc[ellinus q(uaestor) d(esignatus) 3] / [3 Sae]vinius Proculus Fulvius Granianus q(uaestor) Augg(ustorum) Gargil[ius] Antiq[uus Manil]ius Fuscus Venidiu[s Rufus cur(ator) alvei Tiberis 3] tunc a[3] / [3]erun[3] interfuerunt [edictum propositum est de ludorum ho]norariorum in[dictione Imp(erator) Caes(ar) divi Marci Antonini P]ii Germ(anici) Sar[m(atici) filius divi Commodi frater] / [divi Pii] nep(os) divi Hadriani p[r]onep(os) [divi Tr]aiani [Parthic(i) abnep(os) divi Nervae] adnep(os) L(ucius) [Septimius Sev]erus Pius Pert[inax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus) pont(ifex) max(imus) t]rib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) [III co(n)s(ul) III et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aureli]/[us Anto]ninus Pius Aug(ustus) trib(unicia) p[o]t(estate) VIII co(n)s(ul) [[3]] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Sever[i Pii Pertinacis A]ug(usti) Arab(ici) Adia[b(enici) Parth(ici) max(imi) filii divi Marci Pii Ger]manici Sarm(atici) nepo[tes divi Antonini Pii pronep(otes)] / [divi H]adriani abnepotes divi Tra(ia)ni Parth(ici) et divi Nervae adnep(otes) cum ceteris XVvir[is s(acris) f(aciundis) dicunt pera]ctis ludis [sollemnibus ludos honor]arios quoque per[3 dies adiciemus prid(ie) Non(as)] / [easde]m item Nonarum die et VIII Id(us) easdem theatris tribus ligneo Pompeiano odi[o 3 spect]acula quae s[u]mus [edituri 3]is fr[3] / [3] VII Iduum earumde[m] circ[ens]ium spectacula in circo maximo dabimus [ordo missuu]m miss(u) primo quad[rigas exhibebimus 3 qui vicerit accipiet HS [3] n(ummum) secundo HS [3] n(ummum) / [3 tert]io HS IIII(milia) n(ummum) secun[d]o quoque missu quadrigarum eadem praemia dabuntur m[issu tertio q]ui bigam vicerit [a]ccipiet [HS 3 quarto missu ac]/[cipiet] qui vicerit HS VI(milia) n(ummum) secund(o) HS II(milia) n(ummum) tertio HS |(mille) n(ummum) post meridie quinto missu bigas m[3] ad HS X(milia) n(ummum) serva[t]a policit[atione 3 se]x[to mi]ssu desult[ores 3 accipiet qui vi]/[cerit HS] VI(milia) n(ummum) secundo HS II(milia) n(ummum) tertio HS [|(mille)] n(ummum) septimo quadr[ig]as exhibebimus perceptu [3 primo pa]ri ac secundo tertioque [3] d[aturos 3 polli]citi sumus postqu[am circenses erunt perfecti] / [venati]onem parabimus fer[a]rum septingentarum cupiente[s] machinarum eventum provi[dere q]uamquam securit[a]ti vestrae p[rovi]derimus [alacr]i manu ubique vos[3] / [3 se]ctemini munificen[tia] nostra leones lea[e] leopardi ursi bison(t)es onagri str[uthiones] centeni erunt proponi volumus [o]rdo ludorum honor[ariorum pridie Non(as) Iun(ias) die pri]/[mo in th]eatro ligneo commis[s]io nova in qua p[ant]om[imus P]ylades item die primo in odi[o commissi]o nova in qua pa[nt]omimus Apolaustus item [die primo i]n theatro Pompei co[mmissio nova in qua pantomi]/[mus Ma]rcus Nonis Iun(iis) die secundo in theatro ligneo pantomimus Marcus item [die secund]o in odio pantomimus Pylades item in th[eatro Pompe]i pantomimus Apo[laustus VIII Id(us) Iun(ias) die tertio] / [in the]atro ligneo pantomimus Apolaustus item die tertio i[n] odio pantomimus Marcus it[em die te]rtio in theatro Pom[p]ei pantomimus [Pyl]ades nocte terti[a 3]oc [Impp(eratores) Severus et An]/[toni]nus Aug[g(usti) [[3]]] cum pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris XVvir(is) praetextati coronatique de Pal[atio in T]erentum venerunt ibique Severu[s Au]g(ustus) apud [aram] tertiam ligneam [te]mporalem [3 sacrum pr]/[aee]unte Imp(eratore) Antonino [Aug(usto)] filio suo ture vinoque fecit dein posita praetexta sum(p)ta tun[ica fimb]rata adsistenti[bus [[3]] 3]isp[3]atus per publicos XVvirum m[3] / [l]aeva retinens cu[ltrum potor(i)] dicatum et pateram cum vino retinente precatione [[[3]] immol]avit Terra matri [suem] pl[enam] Graeco a(chivo) r(itu) prodigavam hac pr[e]c(atione) Ter[ra mater uti tibi in] / [illi]s libris scriptum es[t qu]arumque {rerumque} rerum er[go] quodq(ue) melius siet p(opuli) R(omani) Q(uiritibus) uti [tibi s]u(e) plena propria [prodi]giva sa[crum f]iat te quaeso precorque uti tu imp[e]rium maiestate[mque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duel]/[li d]omique auxis utiqu{a}e [sem]per Latinus optemperassit cetera ut supra ordinem sacrifici [secutus e]odem modo sicut [prima] nocte Moeris sacrificioque perfec[to] posita tuni[c]a fimbriata su[mpta 3] / [3]is et ceteris XVvir(is) ludis nocturnis interfuerunt Iulia Aug(usta) mater castr[or]um et matronae CVIIII sel[lister]nia habuerunt Iunoni ac Dianae III N[on(as) Iun(ias) Impp(eratores) Se]/[ver]us et Antoninus Aug[g(usti) cum [[3]]] et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris X[Vvir(is) 3 ad aede]m Apollinis Pa[l]atini praete[xtati co]ronatique processerunt ibique Severu[s A]ug(ustus) [apud a]ram ligneam tempor[alem 3] / [3]u tam in area Apollinis ante tetrastylum Aug(ustus) qui [3 praeeunte] Antonino Aug(usto) filio suo a[ssistent]ibus Geta Caes(are) et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris X[Vvir(is)] ture et vino honorario rem divinam f[ecit] / [Se]verus Aug(ustus) [Apo]llini ac [D]ianae libis novenis po[pan(is) novenis pthoib(us) noven(is) dein sac]rificavit hac prec[a]tion[e quam 3 le]git ipse Apollo uti tibi in illis libris scriptum est cuiusq(ue) rei ergo quodq(ue) meliu[s siet] / [p(opuli) R(omano) Q(uiritibus) u]ti t[ibi novem libis n]ovem popanis n[ovem pthoib(us) sacrum fiat te quaeso pre]corque uti tu [imperium maiestat]emque p(opuli) R(omani) Q(uiritum) [d]uelli domique auxis utiqu{a}e semper Latinus obtemperassit cetera [ut su]/[pra 3 ordinem sacrifici] secutus [eo]d[em modo sicut prima die Iovi 3] similite[r 3 Diana]e sacrificavit perfectoque sacrificio ludos Augg(usti) in scaena cui theatrum adiect[um non] / [est 3]ntt[3]nt aquas p[3] tunc aliis coronis sumptis in pronao aedis Apollinis adscenderunt ibique clar[issi]/[mi pueri 3] puellae [3]t praetex[tati 3 et puel]lae palliolatae cum discriminalibus manibus contexis ca[rm]en [cecinerunt id c]ompo[suit] / [3]ibus tibicinibus [3 Ph]oebe dies P(h)oebeia noctes reddite cymaeo signantur s[3]ro quae doc[3] / [3]a laurigeri procer[3]us canimus mulcent[es] inlice cantu numina pro[3]i dum pro gentis hon[o]re [3] / [3]um votisque [3]re superbo de grege natoru[m u]estrae cos[3 C]ynthia mitis adest puer[i]s [3] / [3]arvi colas[3]tuque Latin[e se]u Lucin[a 3] quae Romam nuper caelo [3] / [3]tqua ce[3 c]erudent [3]a[3]er[3] / [3]omtex[3] primaeve vocem turmae [3] / [3]a[3]fando [3]mina nosset imperiique oras urbesq[ue 3] / [3]nda [3] aede [3]ras auratis fundere campis Bacchum pa[3] / [3]imitum ioa[3]ne terras [et] Neptunia glauca cavis findantur aratris e[3] / [3]ant spirantia [3]m castrisque Mart[e q]uieto condat secretis victricia postibus [3] / [3]iter aeriaqu[e 3]as nostrosque duces[qu]e sos[pi]te dextra protege et armigerum vic[3] / [3]borem occup[3]et tibi [3 cornic]inum aeneatorum et tubicin[u]m translatum et togatorum [3] / [3 a]sinariorum [3]et tiro[n]umque ludionum quadr[igarum 3 et bi]garum binarum item desultorum cu[rsor]umque factionu[m 3] / [3] publicis et [3 i]ntercede [3]o per [via]m sacram forumque Romanu[m] arcum Seve[ri et Antoni]ni Aug[g(ustorum) [[3]]] pueros pue[llas]que [fr]equentes [3] / [3]des praece[debant 3]raiatuaque tegebant Impp(eratores) Sever[us] et Antoninus Aug[g(usti) [[3]]] cum pr(aefecto) pr(aetorio) sub[3]s pueros puellasque sustinente [pom]pa in Capitolio cum [3] / [3 ve]neru[nt 3 ad aedem Iovi]s [O(ptimi)] M(aximi) an[t]e cuius pronaum ut in Palat[i]o carm[e]n conte[x]is manibu[s pue]ri puellaeque dix[erunt ch]orosque hab(u)erunt quos perfe[cto] sacrificio Augg(usti) hon[oraverunt] / [3]n VIIII lances arge[nteas 3] reliquis [c]um Troiam lusissent item puell[i]s 3 v]ela s[e]rica et pra[emium] sollemne{m} acc[eptis dati]sque omnibus se receper[unt i]nde Severus et Antoni[nus Augg(usti) 3] / [3 cum] pr(aefecto) p[r(aetorio) e]t o[3 process]erun[t] ad ludos saeculares consummando[s] in thea[trum 3]eo pompa [3 sac]rificalis in tri[bunal in cir]co temporal[i] circu[m Mur]cia(e) est ludisque saecularibus [3] / [3 ]in [3 p]almatis sump[t]is et scipionibus aebornei[s] ad circum [temp]oralem [3 c]arceres se me[3] consedit Imp(erator) Antoninus Aug(ustus) [3] / [3]oit m[3] Severus Aug(ustus) missu primo quadrigas singul[a]s e factioni[bus 3]s[3]i cursor[e]sque [e]metis murciis misit Ulpius So[ter 3] / [3]leno [3]e similibus antiqui moris spectaculi co[nc]urrentibus 3]busque [3]esu[3]ulenta pete[2]ium Severus et Antoninus Augg(usti) [3] / [3]um co[3]ores et solens fearsiis tunc Severu[s 3]mse [3]dit ant[e 3 car]ceres sedit et post [3]pi[3]nos missus misit m[i]ssu V misit bigas si[3] / [3] miss[u 3 qu]adrigas praemia autem consecutis [3]pin[3]undo act[3]rant ex i(i)s frugibus quas [popul]us Romanus contulerat [id] est quadrigae [3] / [3]em [fru]gibus d[edera]nt reliquiae frugum apparitioni[bus] secun[dum 3 pe]rpetua [3 e]adem die Iulia Aug(usta) m[ater] castrorum et matro[nae ce]ntum nove[m habuerunt se]/[llistern]ia sua sicut praec[eden]ti biduo porcilias immolaverunt [et] eisdem cena[verunt 3]vav[3 pueri] senatores item puellae mat[ro]nae carmen cecinerunt quorum no[mina infra s(cripta) s(unt) 3] / [3]s Maximus I[ul]iu[s F]austinus Iulius Crescens Iul(ius) Ca[s]sius Paulinus Clo[dius 3]m[3] Alfius Avitus Opratius Ta[ti]anus Flavius Iulius Latro N[3] / [3]anus Umbilius [Ma]ximinus Claudius Pacatianus Iulius Sa[ty]rus Dryan[s 3]r Maxim[us 3]us Ulpius Attianus Iun(ior) Laberius Pompeianus Cattius Cleme[ns 3] / [3 ]ulanius Baebius M[a]rcellinus Aelius Antipater Corfin[iu]s Felix Cor[nelius 3] eq(ues) R(omanus) Licinius Aemil[ia]nus ingen(uae) puellae Manilia Lucana P[3] / [3]lia Crispina Arrian[a Ru]fia Vesti[na] Maxi[ma Fla]via Poss[essa] Varia Non[3 V]aleriana Aemilia Iunia C[lemen]tina Flavia Romana Antonia [3] / [3] Maxima Iuniana Flavia [A]ntonia [3]ynic[3]ia Casta Si[3]nilla Arria [3]r[3] Clementina Cor[neli]a Claudia Pia[3]nia Pacata [B]aburia V[3] / [3] Nepotiana Domitia Diotim[a G]r(a)ecina Au[g]urina [pr(idie)] Non(as) Iun(ias) Impp(eratores) [Se]verus Antoninus Augg(usti) [[3]] p(raefecto) p(raetorio) et ceter(is) [X]Vv(iris) pr[3] / [3 processe]runt in theatro ligneo lu[dis] Latin[is comm]issis in odio se tra[ns]tuleruut ibique [lu]dis Graecis commissis in theatro Pompeian[o veneru]nt ibiq[ue 3] / [3] Augg(usti) nn(ostri) et cet[eri 3]bus suis [3 ibi]que ludos pers[pect]averunt XVvir(i) autem tribunali praet[orio 3]urst[ // ]s] // [3]ibus de[3] / [3]e[3] / [3]ntibus ae[3] / [3 a]usoniis m[ // ]vae[3] / [3]sm[