TPSulp 51

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Ancient city Pompeii > TPSulp 51

Dating

written: 37 CE

Text

Chirographum C(ai) Nov//ii Euni HS X(milia) mutuorum / Put(eolis) XIV K(alendas) Iul(ias) // Proculo et Nigrino co(n)sulibus) // Cn(aeo) Acceronio Proculo C(aio) Petronio Pontio co(n)s(ulibus) / XIV K(alendas) Iulias / C(aius) Novius Eunus scrips{s}i me accepisse ob / mutua ab Eueno Ti(beri) C(a)es{s}aris Augusti / liberto Primiano as{s}ente per / Hessucus(!) ser(vum) eius et debere ei sestert(i)a / decem milia nummu(m) qu(a)e ei red(d)am / cum peti{a}erit et ea sestert(i)a decem mi/lia (!) s(upra) s(cripta) s(unt) p(roba) r(ecte) d(ari) stipulatus est Hessucus(!) / Eueni Ti(beri) C(a)es{s}aris Augusti l(iberti) Primiani / ser(vus) sppo(n)di ego C(aius) Novius Eunus / pro quem iis sesterti(i)s decem milibus / num(m)u(m) ded ei pignoris arr(a)onis//ve nomine triici Al(e)xa(n)drini modium / septe(m) milia plus minus et ciceris far(r)is / monoc(o)pi lentis in sac(c)is ducentis modium / quat(tu)or milia plus minus qu(a)e om{i}nia / pos{s}ita habeo pens me in hor(r)eis Bassianis / vi periculo meo est fateor / actum Put(e)olis // C(ai) Novii / Euni / Q(uinti) Lalerni / [3] / C(ai) Sulpici / [F]austi / C(ai) [3] / [6] / [6] / Helvi / C(ai) Novii / Euni // Cn(aeo) Acceronio Proculo C(aio) Petronio Pontio co(n)s(ulibus) / quartum(!) K(alendas) Iulias / C(aius) Novius Eunus scripsi me accepisse mutua ab Eueno / Ti(beri) Caesaris Augusti liberto Primiano asente per / Hesychum servum eius et debere ei sestertium / decem mil{l}ia nummum quae ei reddam cum / petierit / et ea HS X(milia) n(ummum) q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt) p(roba) r(ecte) d(ari) stipulatus est / Hesychus Eueni Ti(beri) Caesaris Augusti l(iberti) Primiani / ser(vus) spopondi ego C(aius) Novius Eunus pro que(m) / iis sesterti(i)s decem m[il]ibus nummum dedi / ei pignoris arrabonisve nomine tritici Alexandrini / modium septem mil{l}ia [plu]s minus et ciceris farris monocopi / lentis in saccis duc[en]tis [mod]ium quattuor mil{l}ia p(lus) m(inus) / quae omnia reposita habeo penes me in horreis / Bassianis publicis Pu[teo]lanorum quae ab omni vi / periculo meo esse fat[e]or act(um) Puteolis