TPSulp 48

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Ancient city Pompeii > TPSulp 48

Dating

No information available.

Text

Chirographu[m] C(ai) Iulii / Prudentis incerti / [A(ulo?)] Vitellio f[i]l[io L(ucio)] Vipstano Poplicola co(n)s(ulibus) / pr(idie) Non(as) [3] / C(aius) Iulius Prudens scripsi me rogasse C(aium) Sulpicium / Cinnamum eique mandasse uti quantam/c[u]mqu[e p]ecuniam is aut Eros aut [3]us / aut Titianus aut Martialis ser(vi) eius aut C(aius) Su[l]p[i]ciu[s] / Faustus aliusve quis iussu rogatu mandatu[ve] / cuius eorum semel saepiusve Suavi l(iberto) meo aut / Hygino ser(vo) meo alive cui iussu cuius eorum / d[edisset cr]edidisset aut pro quo eorum promisisset / spopon[disset] fideve sua esse iussisset aliove quo / no[mine o]bligatus esset quantaque ea pecunia / [erit quae] ita data creditave cuiusve / [pec]uniae obligatio quoque nomine ita uti / [supra] conprehensum est facta erit t(antam) p(ecuniam) d(ari) / [dolum]que malum huic rei promissioniqu[e] // abesse afuturumque esse a me heredeque / meo et ab i(i)s omnibus ad q[u]os ea res q(ua) d(e) a(gitur) pertinet / cui rei ita dolus malus non abest non aberit / quanti ea res erit tantam pecuniam dari / haec sic recte dari fierique stipulatus est / C(aius) Sulpicius Cinnamus spopo[n]di C(aius) Iulius Prudens / actum [P]ut[eolis] // [C(ai) Iuli Prudentis] / [1] Pon[3] / [6] / [6] / L(uci) [ // [A(ulo?) Vite]lli[o] L(ucio)] Vi(p)s[ta]no Poplicola co(n)[s(ulibus) pr(idie) Non(as) 3] C(aius) Iulius Pru]dens scripsi / [me ro]gasse C(aium) Sulpici[u]m Cin[namum eique] man[d]a[sse uti quantam]/cumq[u]e pecuniam [is] aut E[ros aut [3]us aut Titianus aut Martia]l[i]s ser[vi] eius aut C(aius) Sulpi[cius] F[austus aliusve quis iussu rogatu manda]tu/ve cuius eorum s[emel saepiusve Suavi l(iberto) meo aut] Hygino serv[o] / meo alive cuoi iussu cuiu[s eo]r[um dedisset credidiss]e aut pro qu[o] / eorum promisisset spopo[ndisset fideve sua esse iussis]set aliove / quo nomine obligatus [esset quanta]q[ue ea] pecunia erit / quae ita data credita[ve cuius]ve [p]ecuniae obligatio quoque / n[o]mine ita uti su[pra co]npr[ehe]nsum est fac[t]a erit / [t]antam pecunia[m dari] dolumque malum [hu]ic rei / promissioniqu[e] a[besse] af[ut]urumque esse a me / [herede]que meo [et] ab i(i)s omnibus ad quos ea res / q[ua] d[e] agitur pertinet [c]u[o]i rei [it]a dolus malus non / ab[est n]on aber[it q]ua[nti] ea res [erit] tantam pecuniam / dari [haec] sic recte [dari fieri]que s[tip]ulat(us) [e]st C(aius) Sulpicius / Cinnam[us] spopo[n]di C(aius) Iulius Prud]ens / act(um) [Pute]olis