CIL 6, 32327

Home > Europe > Italy > Lazio > Provincia di Roma > Rome > CIL 6, 32327

Dating

No information available.

Text

]]ivi / [3 a(nte) d(iem)] XVII Kal(endas) Ma[ias 3 de epistula] ab Impp(eratoribus) missa act(a) in haec verb[a 3] Im[p(erator) Caes(ar)] / [L(ucius) Septimius Severus et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Ant]oninus Pii Augg(usti) XVvir(i) co[llegi]is sa[lutem] si vobis videtur VIII Kal(endas) Iun(ias) pro[xi]mas conven[ite in Palatio in aede Apollinis] / [ad sortiendum qui quibus locis in tribunalibus suffime]nta populo distribuere debeant valete c[oll]egae carissimi nobis Pompeius Rusonianus ma[g(ister) legit Imp(erator) Caes(ar)] / [L(ucius) Septimius Severus et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Anto]ninus Pii Augg(usti) XVvir(i) collegi(i)s salutem si de is diebus ac noctibus consulitis quibus ludos saeculares ed[i oportebit 3] / [3 simul quib]us odoribus supplicare matronae debeant statuemus valete collegae carissimi nobis Pompeius Ruson[ianus mag(ister) legit] / I[3 a(nte) d(iem) VIII K(alendas)] Iun(ias) in Palatio in aede Apollinis collegium convenit ad sortiendum qui quibus locis in tribunalibus su[ffimenta populo distribuere deberent] / sub [3 adfuerunt Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep]timius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) [Noni]/us M[ucianus(?) 3 Poll]ienus Auspex Manilius Fuscus Cocceius Vibianus Atulenus Rufinus Aiacius Modestus Fabius Magnu[s 3 Pompeius] / Rusonianus mag(ister) [3 Crescens Calpu]rnianus Cassius Pius Marcellinus quaestor desig(natus) Ulpius Soter co(n)s(ul) desig(natus) Venidius Rufus [curat(or)] alei [Tiberis Fulvius] / Granianus q(uaestor) Augg(ustorum) [3 sorticulis] inspectis et in urnam missis sors habita est in Palatio in tribunali Aug(g)ustorum nn(ostrorum) quod [est in area aedis Apollinis] / [3] Salvius Tuscus applicit[3 quod es]t ad Romam quadratam Nonius Mucianus Aiacius Modestus Atul[e]nus [Ru]f[i]nus [3] / [Of]ilius Macedo ante aedem [3] F[ulvius] Fuscus Vetina Mamertinus ante ae[dem 3 Coccei]/us Vibianus sortib[us ductis eodem die edictum propositum est in haec verba Imp(erator) Caes(ar) divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filius divi Com]/modi frater divi Antonin[i Pii nepos divi Hadriani pronepos divi T]raiani Parthic(i) ab[nepos divi Nervae adnepos L(ucius) Septimius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parthicus max(imus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) III co(n)s(ul) III] / pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aure[llius Antoninus Pius Aug(ustus) tr(ibunicia) pot(estate)] VII co(n)s(ul) [[3]] [3 Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) maximi filii divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nepotes] / divi Antonini Pii pronepotes [divi Hadriani abnepotes divi] Traiani Parthici et divi Ne[rvae adnepotes cum ceteris XVviris s(acris) f(aciundis) dicunt ludos saeculares septimos] / celebraturi admonemus quir[ites] M[3]MA conveniatis quo diebus quoque [noctibus tribus ad ea sollemnia conveniendum erit 3] / quo laetitiae publicae fructus a[d un]iversos [cives perveniat l]udis saecularibus quos edituri sumus placere [3 reorum] / nomina abolenda ita uti pos[t d]iem tricensimu[m accusatoribus eo]s re[p]etendi ius sit edicendum existima[vimus 3] / sit ratio admonemus quirit[es d]ominos urbano[s et 3 eos quoq]ue qui mercede habitant in noctibu[s feriarum illarum ut una cum 3 mili]/tibus nostris circumeuntibus [reg]ionum tutelam [diligenter admistrent a(nte) d(iem)] VII Kal(endas) Iun(ias) Impp(eratores) Severus et A[ntoninus Augg(usti) 3 in Palatio] / in area aedis Apollinis ubi cu[m a]dscendissen[t in tribunal 3] suffimenta dederunt [3 equestri ordi]/ni et plebei populoque Roma[no i]bi relictis [3 Ulpio Sote]re co(n)s(ule) designato Pollieno [Auspice 3] / ceteri XVviri praetextati [que]m quisq[ue locum sortitus est 3 ibi in tribunal ascenderu]nt et suffimenta populo div[iserunt 3] / [S]everus et Antoninus Au[gg(usti) nn(ostri)] [[3]] eoru[m 3] et suff[imenta populo diviserunt 3] / III aut suffimenta divi[serunt 3] / [L(ucius) Sep]timius Severus Piu[s 3] / [3 Nonius Mu]cianus Ai[