CIL 10, 6071

Home > Europe > Italy > Lazio > Provincia di Latina > Ancient city Formia > CIL 10, 6071

Dating

No information available.

Text

L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) / Alexsander(!) / magis{s}ter / quinque{a}nnalis / interrexs(!) Fontano / de sua pecunia / ara posit lib(ens) m(erito) / collegiu(!) decretu(!)