V. Strocka

Last updated: Tuesday, September 24th 2013, 14:13

Strocka, V. (1992). Casa del Labirinto (VI 11, 8-10). Häuser in Pompeji 4. München.
Strocka, V. (1984). Casa del Principe di Napoli. Häuser in Pompeji 1. München.
Strocka, V. (1975). ‘Pompejanische Nebenzimer’, in A. Andreae and H. Kyrieleis (eds), Neue Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79n.Chr. verschütteten Städten. Recklinghausen, 101–106.