V. Strocka

Last updated: Tuesday, September 24th 2013, 14:13

Strocka, V. (1992). Casa del Labirinto (VI 11, 8-10). Häuser in Pompeji 4. München: Hirmer.
Strocka, V. (1984). Casa del Principe di Napoli. Häuser in Pompeji 1. München: Hirmer.
Strocka, V. (1975). ‘Pompejanische Nebenzimer’, in A. Andreae and H. Kyrieleis (eds), Neue Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79n.Chr. verschütteten Städten. Recklinghausen: Verlag Aurel Bongers, 101–106.