V. Kockel

Last updated: Thursday, July 11th 2019, 21:30

Kockel, V. and S. Ortisi (2000). ‘Ostia. Sogenanntes Macellum: Vorbericht iiber die Ausgrabungen der Universitat Augsburg 1997/ 98’. RM 107: 351–364.
Kockel, V. (1986). ‘Funde und Forschungenin den Vesuvstädten’. AA 1986: 443–569.