J. Beltran de Heredia Bercero

Last updated: Tuesday, February 19th 2008, 0:18

Beltran de Heredia Bercero, J. (2001). De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei a Barcelona. Barcelona.
Beltran de Heredia Bercero, J. (2000). ‘Los restos arqueológicos de una fullonica y de una tinctoria en la colonia romana de Barcino (Barcelona)’. Complutum 11: 253–259.
Beltran de Heredia Bercero, J. and J. Jordi y Tresseras (2000). ‘Nuevas aportaciones para el estudio de las fullonicae y tinctoriae en el mondo romano’, in D. Cardon and M. Feugère (eds), Archéologie des Textiles des origines au Ve siècle. Montagnac, 241–246.